İstanbul’da “halatlı korkuluk” ifadesiyle özel bir yer veya yapı kastedilmemiştir. Ancak genel olarak “halatlı korkuluk” terimi, korkuluklara eklenen bir güvenlik önlemidir. Halatlı korkuluklar, bir platformun veya yüksek bir yerin etrafına yerleştirilen ve güvenlik amacıyla kullanılan halat sistemleridir. Bu tür korkuluklar, insanların düşmelerini önlemek için tasarlanmıştır….